Artikel, Lessen uit het boek Ruth

Oordeel en genade

6 april 2022 - drs. G. (Gijs) van den Brink
Deel 2 van 8 van het thema ‘Lessen uit het boek Ruth door Gijs van den Brink

Het verhaal van Ruth begint met een hongersnood in Israël (1:2-6). Hongersnood kan volgens de Thora een gevolg van ongehoorzaamheid en geloofsafval zijn (vgl. Lev.26:19-20). Dit laatste gebeurde vaak in de tijd van de Richters. Elimelech is wanhopig en verlaat met zijn vrouw Bethlehem om naar Moab te gaan. In plaats van bekering ontvlucht hij het beloofde land. Hij wil in Moab zijn leven weer opbouwen met zijn zoons, maar vindt er de dood. Ook zijn zoons Machlon en Kiljon sterven. De zoons laten twee weduwen achter, Orpa en Ruth. Het vluchten naar Moab, het sterven van Elimelech en het sterven van de twee zoons zijn gevolgen van Gods oordeel.
En nu is Naomi gaan denken dat God zich tegen haar gekeerd heeft, dat Hij haar vijand is geworden (1:13, 21). Toch ligt dit anders. God heeft plannen die Naomi op dat moment nog niet beseft. Zij ziet nog niet dat dit alles een goede uitwerking gaat hebben. God kan uit de moeilijkste omstandigheden iets moois maken (vergelijk Rom.8:28).

Een Moabiet mocht niet in de samenkomst van de Heer komen. Dat staat duidelijk in de Wet van Mozes (Deut.23:4). Het is daarom genade van God dat Ruth door haar beslissing om bij Naomi te blijven en de God van Israël te dienen bij Gods volk mag horen. Zo gebeurde dat ook in de tijd van Jezus. Bijvoorbeeld met de Kananese vrouw (Mat.15:21-28) die aan Jezus vroeg om haar dochter te bevrijden van een boze geest. Ook zij had hier geen recht op, maar Jezus deed het wel. En dan is er de Romeinse hoofdman, die aan Jezus vroeg zijn verlamde zoon te genezen (Mat.8:5-13). En Jezus deed het, terwijl Hij toch voor de Joden was gekomen (zie Mat.15:24). En na Pinksteren zet God de deur zelfs open voor alle heidenen om zich te bekeren tot de God van Israël.

Volgende keer: Deel 3 van de serie ‘Lessen uit het boek Ruth’ heeft als titel ‘Gods leiding en Zijn doel in ons leven’

Kijk ook: Deel 1 van 8 uit het thema ‘Lessen uit het boek Ruth’ De goddeloze chaotische samenleving in de tijd van Ruth

Auteur: Gijs van den Brink
Uit: StudieBijbel Magazine


Dit is deel 2 van 8 uit het thema “Lessen uit het boek Ruthwaar we de komende tijd een gedeelte van online zullen plaatsen. We hopen dat je hierdoor de Bijbel beter gaat begrijpen!


Download de Studiebijbel App GRATIS via Play Store of  App StoreVoer deze aanmeldcode (BLOGCVB2022) in om 45 dagen GRATIS toegang te hebben tot het StudieBijbel Salomo-pakket (het meest uitgebreide pakket).

Bijdrage van

drs. G. (Gijs) van den Brink
Sinds 1981 als redacteur en auteur werkzaam aan een commentarenserie bekend onder de naam “Studiebijbel”. Eerst bij IDR in Soest, vanaf 1998 bij het “Centrum voor Bijbelonderzoek” (CVB) in Doorn. Van 1996 tot 2015 redacteur NT van het kwartaalblad voor evangelische theologische bezinning “Soteria”. Sinds 2007 hoofdredacteur van het theologisch kwartaaltijdschrift “Studiebijbel magazine”. Van 2010-2011 redactielid van Tussenruimte, tijdschrift voor interculturele theologie.

Blijf geinspireeerd!

Wil jij altijd op de hoogte blijven van interessant StudieBijbel nieuws, inspirerende content en exclusieve aanbiedingen? Meld je dan nu aan voor onze nieuwsbrief!
Aanmelden Nieuwsbrief
Klantenservice
Inloggen