Artikel, Prediker

Onderdrukking en onrecht

31 maart 2021 - drs. G. (Gijs) van den Brink
Deel 6 van 8 van het thema ‘Lessen uit Prediker door Gijs van den Brink

Iets anders dat de prediker opmerkte is dat er in de wereld veel onderdrukking en onrecht is. ‘Ik vestigde mijn aandacht op alle onderdrukking die er is onder de zon en zag de tranen van de onderdrukten. Er is niemand die hen bijstaat. De onderdrukkers onderdrukken hen met harde hand, en er is niemand die hen bijstaat. De doden, meende ik, zijn gelukkiger te prijzen dan de levenden. Zij die al gestorven zijn, zijn beter af dan zij die nog in leven zijn’ (4:1-2).

In onze wereld vandaag is dat niet veel anders. Ook nu is er veel najagen van kennis en rijkdom. En ook vandaag gaat dit gepaard met verdrukking en onrecht. De Prediker zegt ‘Maar beter af … is degene die nog niet geboren is en nog geen weet heeft van het onrecht dat er wordt begaan onder de zon’ (4:3).

Het zijn woorden van iemand die toch enigszins moe is van het leven. Ook in onze westerse wereld gaat het najagen van rijkdom en kennis vaak gepaard met geestelijke armoede en velen worden levensmoe, omdat ze iets proberen te bereiken wat niet lukt. Waren wij maar in staat om beter te luisteren naar de ervaringen van onze geloofsgenoten uit het verleden, zoals koning Salomo.

Volgende keer: Deel 7 van de serie lessen uit Prediker heeft als titel ‘Aanbidding, eerbied en gehoorzaamheid’

Kijk ook: Deel 5 van 8 van het thema ‘Lessen uit Prediker ‘Voor alles is een tijd’

Auteur: Gijs van den Brink
Uit: StudieBijbel Magazine


Dit is deel 6 van 8 beknopte blog over het thema “Lessen uit Prediker” uit StudieBijbel Magazine, waar we de komende tijd een gedeelte van online zullen plaatsen. We hopen dat je hierdoor de Bijbel beter gaat begrijpen!


Download de Studiebijbel App GRATIS via Play Store of  App StoreVoer deze aanmeldcode (BLOGCVB2021) in om 45 dagen GRATIS toegang te hebben tot het StudieBijbel Salomo-pakket (het meest uitgebreide pakket).

Bijdrage van

drs. G. (Gijs) van den Brink
Sinds 1981 als redacteur en auteur werkzaam aan een commentarenserie bekend onder de naam “Studiebijbel”. Eerst bij IDR in Soest, vanaf 1998 bij het “Centrum voor Bijbelonderzoek” (CVB) in Doorn. Van 1996 tot 2015 redacteur NT van het kwartaalblad voor evangelische theologische bezinning “Soteria”. Sinds 2007 hoofdredacteur van het theologisch kwartaaltijdschrift “Studiebijbel magazine”. Van 2010-2011 redactielid van Tussenruimte, tijdschrift voor interculturele theologie.

Blijf geinspireeerd!

Wil jij altijd op de hoogte blijven van interessant StudieBijbel nieuws, inspirerende content en exclusieve aanbiedingen? Meld je dan nu aan voor onze nieuwsbrief!
Aanmelden Nieuwsbrief
Klantenservice
Inloggen