Liefde in de bijbel

Liefde in de Bijbel 4: Charis

13 maart 2024 - Raymond R. Hausoul

Het Griekse charis betekent ‘schoonheid, innemendheid, liefelijkheid’, (2) genade, welgevallen,
gunst’, (3) ‘dank, dankbaarheid’ en (4) ‘gunstbewijs, genadegave, liefdebetoon’. Paulus gebruikt dit
woord voor de gaven van de Geest (1Kor. 12). Het wijst op het liefdevol benaderen van een ander,
door bijvoorbeeld aangename woorden te gebruiken (vgl. Kol.4:6). Je schenkt de ander een gunst,
zoals God welgevallen naar een mens toe heeft (tweede betekenis).

Laat de charis van God je voorbeeld zijn in de manier hoe jij met anderen omgaat.

In de derde en vierde betekenis, gaat het om de houding van dankbaarheid en de gevolgen van de ontvangen gunst of genade. Laat de charis van God je voorbeeld zijn in de manier hoe jij met anderen omgaat. Dat geldt ook in de omgang met de gaven van de Geest. Zonder het karakter van God valt al het charismatische in het niet (1Kor.13).

Bijdrage van

Raymond R. Hausoul
Dr. ing. Raymond R. Hausoul (1979) is oorspronkelijk ingenieur van opleiding en behaalde later zijn doctorsgraad in de religiewetenschappen en theologie (Ph.D.; Leuven, Evangelische Theologische Faculteit, 2017).Hij is predikant in de Evangelische Kerk Kortrijk en veelgevraagd spreker. Als onderzoeker publiceert hij regelmatig over filosofisch-theologische onderwerpen, waarbij hij zich vooral richt op het christelijke spreken over de nieuwe schepping, het koninkrijk van God en de vernieuwing door Gods Geest. Raymond is gehuwd met Belinda.

Blijf geinspireeerd!

Wil jij altijd op de hoogte blijven van interessant StudieBijbel nieuws, inspirerende content en exclusieve aanbiedingen? Meld je dan nu aan voor onze nieuwsbrief!
Aanmelden Nieuwsbrief
Klantenservice
Inloggen