Artikel, Liefde in de bijbel

Liefde in de Bijbel 3: Chrēsteuomai

1 maart 2024 - Raymond R. Hausoul

Wie een hoofdstuk over liefde in de Bijbel opzoekt, komt al snel bij 1 Korinte 13. Paulus schrijft
daarin: ‘De liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren, de liefde is niet na-ijverig, de liefde
gedraagt zich niet praalziek’ (1Kor.13:4). Alles wat Paulus in 1 Korinte 13 over de liefde schrijft
herinnert aan het voorbeeld van Jezus Christus. Je zou het woord ‘liefde’ in dit hoofdstuk zomaar met
‘Jezus Christus’ kunnen vervangen. In dit gedeelte gebruikt Paulus een bijzonder werkwoord
chrēsteuomai.

Tot op heden is Paulus de allereerste schrijver die dit woord gebruikt

Tot op heden is Paulus de allereerste schrijver die dit woord gebruikt. Hij doet dat
enkel op deze plaats in het NT. Het woord chrēsteuomai betekent ‘liefderijk zijn, vriendelijk zijn’ en
wordt in de bovenstaande vertaling met ‘goedertieren’ vertaalt. Mogelijk is het afgeleid van charitoō
‘iemand een gunst bewijzen, zegenen of begenadigen’. Christenen mochten in het verlossingswerk
van Jezus Christus’ het bewijs van Gods goedertieren karakter zien. Het was die houding van Christus
die hen raakte in het spreken over liefde en waar ook Paulus bij de liefde aan moest denken.

Bijdrage van

Raymond R. Hausoul
Dr. ing. Raymond R. Hausoul (1979) is oorspronkelijk ingenieur van opleiding en behaalde later zijn doctorsgraad in de religiewetenschappen en theologie (Ph.D.; Leuven, Evangelische Theologische Faculteit, 2017).Hij is predikant in de Evangelische Kerk Kortrijk en veelgevraagd spreker. Als onderzoeker publiceert hij regelmatig over filosofisch-theologische onderwerpen, waarbij hij zich vooral richt op het christelijke spreken over de nieuwe schepping, het koninkrijk van God en de vernieuwing door Gods Geest. Raymond is gehuwd met Belinda.

Blijf geinspireeerd!

Wil jij altijd op de hoogte blijven van interessant StudieBijbel nieuws, inspirerende content en exclusieve aanbiedingen? Meld je dan nu aan voor onze nieuwsbrief!
Aanmelden Nieuwsbrief
Klantenservice
Inloggen