Artikel, Lessen over Pasen-opstanding-bevrijding

Hoe worden wij bevrijd van angst?

24 mei 2023 - drs. G. (Gijs) van den Brink
Deel 4 van 6 van het thema ‘over Pasen-opstanding-bevrijding’  door Gijs van den Brink

Angst is van alle tijden en ook onze reactie op angst. Er zijn twee bekende reacties. We zien die ook bij de kruisiging van Jezus. In de laatste week van Jezus leven neemt de spanning toe. Jezus heeft zijn discipelen gewaarschuwd dat ze allemaal in de problemen zullen komen vanwege Hem. Het is de dag voor de kruisiging. Ze zijn in de tuin van Getsemane en allemaal gestrest. Dan komt Judas met een leger soldaten om Jezus gevangen te nemen.

We zien direct de eerste reactie. De angst van Petrus uit zich in boosheid. Hij denkt geen moment na, trekt zijn zwaard en slaat een van de soldaten een oor af (Mat.26:51).
Angst kan zomaar en makkelijk omslaan in boosheid. Je denkt niet na, maar je begint om je heen te slaan. Dit is heel gevaarlijk en het had zijn dood kunnen betekenen. Maar Jezus corrigeert hem en redt hem: ,,Doe dat zwaard weg Petrus”. Jezus geneest het oor van de soldaat.

Een andere reactie zien we bij de andere discipelen: ze vluchten (Mat.26:56). Dat is de tweede reactie op angst: vluchten.  Je trekt je terug en zondert je af. Ook dat neemt de angst niet weg. Je neemt jezelf mee. En je bent ook nog eens helemaal alleen. De liefde van anderen kan je niet meer bereiken. Angst regeert.
Lieve broers en zussen: Wil je bevrijd worden van angst? De enige reactie die goed is en helpt is: bidden. Leg al je angst aan de voeten van Jezus. Spreek het duidelijk uit. Benoem elke angst concreet. Zoals Jezus deed in de tuin. Hij bad: ,,Vader laat deze beker van lijden aan mij voorbijgaan, als het mogelijk is. Maar niet mijn wil, maar laat uw wil gebeuren”.
En wat gebeurde? God stuurde een engel om hem te bemoedigen.
Noem je angsten en leg ze voor Jezus neer, aan de voet van het kruis. Jezus is opgestaan uit de dood, Hij heeft de overwinning behaald. God heeft al die dingen waar je bang voor bent aan Zijn voeten gelegd. Hij wil ons graag bevrijden.

En straks komt Jezus terug. En dan zal hij ons bevrijden van de aanwezigheid van zonde, van alle zonde en zondemachten. Dan zal alle ziekte en zonde worden weggenomen!

Auteur: Gijs van den Brink

Dit is deel 4 van 6 van de serie “over Pasen-opstanding-bevrijding” waar we de komende tijd een gedeelte van online zullen plaatsen. We hopen dat je hierdoor de Bijbel beter gaat begrijpen!

Bijdrage van

drs. G. (Gijs) van den Brink
Sinds 1981 als redacteur en auteur werkzaam aan een commentarenserie bekend onder de naam “Studiebijbel”. Eerst bij IDR in Soest, vanaf 1998 bij het “Centrum voor Bijbelonderzoek” (CVB) in Doorn. Van 1996 tot 2015 redacteur NT van het kwartaalblad voor evangelische theologische bezinning “Soteria”. Sinds 2007 hoofdredacteur van het theologisch kwartaaltijdschrift “Studiebijbel magazine”. Van 2010-2011 redactielid van Tussenruimte, tijdschrift voor interculturele theologie.

Blijf geinspireeerd!

Wil jij altijd op de hoogte blijven van interessant StudieBijbel nieuws, inspirerende content en exclusieve aanbiedingen? Meld je dan nu aan voor onze nieuwsbrief!
Aanmelden Nieuwsbrief
Klantenservice
Inloggen