Artikel, Prediker

Het leven is niet maakbaar

28 april 2021 - drs. G. (Gijs) van den Brink
Deel 8 van 8 van het thema ‘Lessen uit Prediker door Gijs van den Brink

Alleen God kan alle dingen overzien, alleen Hij bestuurt wat er gebeurt. De mens kan daar vragen over hebben, hij kan daar somber of opstandig van worden. Maar het is zoals het is, een mens kan God en het heelal niet doorgronden. Dat is de boodschap van de prediker in het boek Prediker. Hij rekent af met de autonomie, met de zelfbeschikking van de mens en laat zien dat deze weg vroeg of laat doodloopt en een overschatting is van de menselijke vermogens.
Het leven is niet maakbaar. Uiteindelijk komt het er voor de mens op aan dat hij of zij leeft in ontzag voor en vertrouwen op God. Vanuit deze levenshouding mag men in vrijheid leven en handelen (Pr.11:7-12:1).
Het leven is maar kort, een vluchtige damp die zo voorbij is. De prediker ziet dat zoveel mensen zich verliezen in het verlangen naar alsmaar meer, waardoor ze vergeten ook echt te leven in de korte tijd die zij op aarde hebben. Kan het actueler? Deze boodschap is ook vandaag nog even treffend en leerzaam als in de dagen van Salomo.

De boodschap van het boek Prediker is: leef volop en geniet van de goede schepping die God de Schepper gegeven heeft, want dat is het goede waarmee God je gezegend heeft gedurende de weinige dagen dat je hier op aarde bent. Doe dat in het besef dat Hij eens je leven zal beoordelen.

Dat zal gebeuren als Jezus Christus als hemelse Koning en Rechter zal komen en er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal zijn.

Kijk ook: Deel 7 van 8 van het thema ‘Lessen uit Prediker ‘aanbidding, eerbied en gehoorzaamheid’

Auteur: Gijs van den Brink
Uit: StudieBijbel Magazine


Dit is deel 8 van 8 beknopte blog over het thema “Lessen uit Prediker” uit StudieBijbel Magazine, waar we de komende tijd een gedeelte van online zullen plaatsen. We hopen dat je hierdoor de Bijbel beter gaat begrijpen!


Download de Studiebijbel App GRATIS via Play Store of  App StoreVoer deze aanmeldcode (BLOGCVB2021) in om 45 dagen GRATIS toegang te hebben tot het StudieBijbel Salomo-pakket (het meest uitgebreide pakket).

Bijdrage van

drs. G. (Gijs) van den Brink
Sinds 1981 als redacteur en auteur werkzaam aan een commentarenserie bekend onder de naam “Studiebijbel”. Eerst bij IDR in Soest, vanaf 1998 bij het “Centrum voor Bijbelonderzoek” (CVB) in Doorn. Van 1996 tot 2015 redacteur NT van het kwartaalblad voor evangelische theologische bezinning “Soteria”. Sinds 2007 hoofdredacteur van het theologisch kwartaaltijdschrift “Studiebijbel magazine”. Van 2010-2011 redactielid van Tussenruimte, tijdschrift voor interculturele theologie.

Blijf geinspireeerd!

Wil jij altijd op de hoogte blijven van interessant StudieBijbel nieuws, inspirerende content en exclusieve aanbiedingen? Meld je dan nu aan voor onze nieuwsbrief!
Aanmelden Nieuwsbrief
Klantenservice
Inloggen