Artikel, Prediker

Heeft het leven wel zin?

20 januari 2021 - drs. G. (Gijs) van den Brink
Deel 1 van 8 van het thema ‘Lessen uit Prediker door Gijs van den Brink

Heeft het leven wel zin?

In onze tijd waarin een pandemie de wereld in haar tang heeft, zien velen teloorgaan wat ze in jaren hebben opgebouwd. Dat was ook het geval met koning Salomo aan het einde van zijn leven als hij het boek Prediker schrijft.
Een van de kernwoorden in het boek Prediker is ‘leegheid’, ‘leegte’. Het gaat om de zinloze poging van de mens om te proberen gelukkig te worden zonder God. Hij probeert dat door macht, populariteit, prestige of plezier te vinden. Maar gaat het lukken om gelukkig te worden zonder een relatie met God te hebben?
De prediker die in het boek aan het woord is, is volgens het boek (1:1,12) en de traditie koning Salomo. Hij is de wijste, rijkste en meest invloedrijke koning uit Israëls geschiedenis. Hij kijkt naar het leven ‘onder de zon’ (1:9), dat wil zeggen vanuit menselijk perspectief, zonder rekening te houden met Gods openbaring. De Hebreeuwse titel Qoheleth is een zeldzaam woord dat maar op een paar plaatsen voorkomt. Qoheleth betekent ‘hij die de gemeenschap of gemeente samenroept en toespreekt’, de samenroeper of de prediker. Het is een pseudoniem omdat de schrijver zijn echte naam niet wil noemen.
Het boek is waarschijnlijk geschreven rond 935 v.Chr. Het is de tijd dat de grote rijkdom van Salomo steeds minder wordt. En Israël zal spoedig uiteenvallen in twee rijken. Volgens een Joodse traditie (bv. in de Targum op Prediker – 6e eeuw n.Chr.) heeft Salomo het boek Prediker aan het einde van zijn leven geschreven, toen hij alles wat hij had opgebouwd zag wegvallen. En zelf was hij vervallen tot werelds leven en afgoderij (vgl. 1Kon.11).
De schrijver, die de prediker blijkbaar gekend heeft, zegt dat alles wat de prediker zegt, eigenlijk in één zin samengevat kan worden. Het enige wat belangrijk is in het leven is eerbied voor God hebben en Hem gehoorzamen, want alle mensen moeten eens verantwoording afleggen van hun daden (12:13-14).

Volgende keer: Deel 2 van de serie lessen uit Prediker heeft als titel Brengen kennis en rijkdom geluk?

Kijk ook: Deel 7 van 8 van het thema ‘Lessen uit het Bijbelboek Job Jezus Christus in het boek Job

Auteur: Gijs van den Brink
Uit: StudieBijbel Magazine


Dit is deel 1 van 8 beknopte blog over het thema “Lessen uit Prediker” uit StudieBijbel Magazine, waar we de komende tijd een gedeelte van online zullen plaatsen. We hopen dat je hierdoor de Bijbel beter gaat begrijpen!


Download de Studiebijbel App GRATIS via Play Store of  App StoreVoer deze aanmeldcode (BLOGCVB2021) in om 45 dagen GRATIS toegang te hebben tot het StudieBijbel Salomo-pakket (het meest uitgebreide pakket).

Bijdrage van

drs. G. (Gijs) van den Brink
Sinds 1981 als redacteur en auteur werkzaam aan een commentarenserie bekend onder de naam “Studiebijbel”. Eerst bij IDR in Soest, vanaf 1998 bij het “Centrum voor Bijbelonderzoek” (CVB) in Doorn. Van 1996 tot 2015 redacteur NT van het kwartaalblad voor evangelische theologische bezinning “Soteria”. Sinds 2007 hoofdredacteur van het theologisch kwartaaltijdschrift “Studiebijbel magazine”. Van 2010-2011 redactielid van Tussenruimte, tijdschrift voor interculturele theologie.

Blijf geinspireeerd!

Wil jij altijd op de hoogte blijven van interessant StudieBijbel nieuws, inspirerende content en exclusieve aanbiedingen? Meld je dan nu aan voor onze nieuwsbrief!
Aanmelden Nieuwsbrief
Klantenservice
Inloggen