Artikel, De Heilige Geest in het NT, Heilige Geest

Gewone en bijzondere gaven

12 juni 2019 - drs. G. (Gijs) van den Brink
Deel 7 van 10 van het thema ‘De Heilige Geest in het NT ’ door Gijs van den Brink

 

In deze serie gaat het over de betekenis van de heilige Geest en de gaven van de Geest in het NT. De vorige keer spraken we over de opsomming van geestesgaven die Paulus geeft in 1Kor.12:8-10. Dat is het meest aangehaalde lijstje en deze gaven zijn nogal bijzonder van aard. Dat bijzondere was nu juist wat de Korintiërs het meest boeide en waarnaar zij verlangde.

Hierna gaat Paulus spreken over het lichaam van Christus (1Kor.12:12-27) en legt hij uit dat iedere gelovige een gave heeft en wel die gave die bij hem past, zoals elk lid van ons lichaam een eigen functie heeft.

En dan sluit Paulus zijn betoog af door in 1Kor.12:28 weer een opsomming van gaven te geven, nu iets anders gerangschikt.

‘Nu heeft God in de gemeente allerlei mensen aangesteld, allereerst apostelen, vervolgens profeten, en verder leraren; voorts is er de gave om wonderen te doen, te genezen, te helpen, te besturen en in talen te spreken.’

Er vallen hier twee dingen op. Blijkbaar wil Paulus de Korintiërs op twee punten corrigeren:

  1. Hij geeft duidelijke prioriteiten aan: ten eerste, ten tweede…
  2. Vervolgens valt het op dat hij geen onderscheid maakt tussen meer gewone gaven en bijzondere. De gave om in tongen of vreemde talen te spreken en de gave van goed bestuur staan naast elkaar.

 

Een gave zijn is belangrijk

Er komt hier een heel belangrijke boodschap naar voren. Het belangrijkste is niet een gave te hebben, maar om een gave te zijn. Heeft de gemeente in jou, in u iemand gekregen die een zegen voor de gemeente is, die bijdraagt aan de opbouw van de gemeente?
Dat dit de bedoeling is, blijkt uit de rangschikking van gaven die Paulus hier maakt: de eerste gaven zijn mensen.

Zij hebben niet alleen een gave, ze zijn zelf een gave aan de gemeente. Dit lezen we ook in de brief aan de Efeziërs (4:11), ‘En hij is het die apostelen heeft aangesteld, en profeten, evangelieverkondigers, herders en leraren.’

De volgende keer bespreken een derde opsomming van gaven die Paulus geeft in Rom.12:6-8

 

 

 

 

 

Auteur: Gijs van den Brink
Uit: StudieBijbel Magazine


Dit is deel 7 van 10 beknopte blog over het thema “De Heilige Geest in het NT” uit StudieBijbel Magazine, waar we de komende tijd een gedeelte van online zullen plaatsen. We hopen dat je hierdoor de Bijbel beter gaat begrijpen!

 

Bijdrage van

drs. G. (Gijs) van den Brink
Sinds 1981 als redacteur en auteur werkzaam aan een commentarenserie bekend onder de naam “Studiebijbel”. Eerst bij IDR in Soest, vanaf 1998 bij het “Centrum voor Bijbelonderzoek” (CVB) in Doorn. Van 1996 tot 2015 redacteur NT van het kwartaalblad voor evangelische theologische bezinning “Soteria”. Sinds 2007 hoofdredacteur van het theologisch kwartaaltijdschrift “Studiebijbel magazine”. Van 2010-2011 redactielid van Tussenruimte, tijdschrift voor interculturele theologie.

Blijf geinspireeerd!

Wil jij altijd op de hoogte blijven van interessant StudieBijbel nieuws, inspirerende content en exclusieve aanbiedingen? Meld je dan nu aan voor onze nieuwsbrief!
Aanmelden Nieuwsbrief
Klantenservice
Inloggen