Artikel, Lessen uit Nehemia

Fase 4 Vernieuwing roept weerstand op

8 maart 2023 - drs. G. (Gijs) van den Brink
Deel 5 van 6 van het thema ‘Lessen uit Nehemia door Gijs van den Brink

In de vorige fase zagen we hoe Nehemia de werkzaamheden in Jeruzalem organiseerde en hoe iedereen meewerkte. Alles lijkt soepel en enthousiast te verlopen. En dan komen we in de volgende fase. Elke vernieuwing die God brengt, roept weerstand op in deze wereld. En de weerstand komt van twee kanten: van buitenaf en van binnenuit. Over de weerstand van buitenaf lezen we in Neh.3:33-35 het volgende:

Toen Sanballat hoorde dat de muur door ons werd herbouwd, werd hij woedend, en in zijn ergernis bespotte hij de Joden. In tegenwoordigheid van zijn ambtgenoten en van het leger van Samaria zei hij: ‘Wat doen die zielige Joden toch? Denken ze de muur zelf te kunnen repareren? Willen ze echt gaan offeren? Denken ze dat werk vandaag nog af te krijgen? Zijn ze serieus van plan de stenen uit die totaal verbrande puinhopen opnieuw te gebruiken?’ En de Ammoniet Tobia, die naast hem stond, zei: ‘Hoe ze ook hun best doen bij het bouwen, er hoeft maar een vos op die stenen muur van hen te klimmen of hij stort al in.’

De Samaritaan Sanballat ergert zich en wordt erg kwaad. Hij begint hen te bespotten en belachelijk te maken. Nehemia en het volk brengen alles in gebed (Neh.3:36-37). Maar dan wordt de tegenstand nog heftiger. Dat lezen we in Neh.4:1-3,

Toen Sanballat en Tobia, en de Arabieren, de Ammonieten en de Asdodieten hoorden dat het herstel van de muren van Jeruzalem vorderde en dat de gaten langzaam maar zeker werden gedicht, werden ze woedend. Ze spanden samen om eendrachtig Jeruzalem aan te vallen en er verwarring te stichten.

Wij baden tot onze God, en met het oog op hun plannen zetten we wachten uit om hen dag en nacht in de gaten te houden.

Een paar losse personen worden nu hele bevolkingsgroepen, die samenspannen in de tegenstand. Het grote doel is om verwarring te stichten en een einde te maken aan Gods vernieuwingswerk. Het is heel leerzaam de reactie van Nehemia en het volk te lezen. Wat doen zij? Waken en werken, ’s nachts de wacht houden en overdag werken (Neh.4:15-17). De strijd van buitenaf heeft het volk één gemaakt en geestelijk sterk gemaakt. Iedereen voelt zich verantwoordelijk om met de bouw mee te doen.
Dat is anders met de tegenstand van binnenuit. Daarover de volgende keer.

Volgende keer:
Deel 6 van de serie ‘Lessen uit Nehemia’ heeft als titel ‘Geen vernieuwing zonder gerechtigheid‘ 

Kijk ook:
Deel 4 van de serie ‘Lessen uit Nehemia’  ‘Fase 3: Werkzaamheden organiseren’

Auteur: Gijs van den Brink
Uit: StudieBijbel Magazine


Dit is deel 5 van 6 van de serie “Lessen uit Nehemiawaar we de komende tijd een gedeelte van online zullen plaatsen. We hopen dat je hierdoor de Bijbel beter gaat begrijpen!

Bijdrage van

drs. G. (Gijs) van den Brink
Sinds 1981 als redacteur en auteur werkzaam aan een commentarenserie bekend onder de naam “Studiebijbel”. Eerst bij IDR in Soest, vanaf 1998 bij het “Centrum voor Bijbelonderzoek” (CVB) in Doorn. Van 1996 tot 2015 redacteur NT van het kwartaalblad voor evangelische theologische bezinning “Soteria”. Sinds 2007 hoofdredacteur van het theologisch kwartaaltijdschrift “Studiebijbel magazine”. Van 2010-2011 redactielid van Tussenruimte, tijdschrift voor interculturele theologie.

Blijf geinspireeerd!

Wil jij altijd op de hoogte blijven van interessant StudieBijbel nieuws, inspirerende content en exclusieve aanbiedingen? Meld je dan nu aan voor onze nieuwsbrief!
Aanmelden Nieuwsbrief
Klantenservice
Inloggen