Artikel, Lessen uit Nehemia

Fase 2: Je afhankelijk opstellen en anderen vragen te helpen

8 februari 2023 - Marijke Diepeveen
Deel 3 van 6 van het thema ‘Lessen uit Nehemia door Gijs van den Brink

 

De vorige keer zagen we dat de vernieuwing van Gods volk in Jeruzalem begon met de roeping van Nehemia. Vandaag gaan we zien wat zijn volgende stap is, nadat hij in zijn hart geraakt is. Hij komt in actie en spreekt met de koning. We lezen het volgende in Neh.2:1-6.

Het was in de maand nisan, in het twintigste regeringsjaar van Artaxerxes. De wijn stond op tafel. Ik nam de wijn en bood die de koning aan. Nooit eerder had ik me in zijn bijzijn somber getoond, maar nu zei hij: ‘Waarom kijk je zo somber, je bent toch niet ziek? Er is vast iets dat je dwarszit.’ Ik schrok hevig en zei: ‘Majesteit, leef in eeuwigheid! Hoe zou ik niet somber zijn als de stad waar mijn voorouders begraven zijn, is verwoest en haar poorten in vlammen zijn opgegaan?’  ‘Wat is dan je wens?’ vroeg de koning. Ik bad tot de God van de hemel,  en antwoordde de koning: ‘Als het de koning goeddunkt, en als u het mij, uw dienaar, toestaat, zend mij dan naar Juda, om de stad te herbouwen waar mijn voorouders begraven liggen.’  De koning – met zijn lievelingsvrouw aan zijn zijde – wilde weten hoe lang mijn reis zou duren en wanneer ik terug zou keren. Nadat ik de koning een tijdstip had genoemd, willigde hij mijn verzoek om te vertrekken in.

 

Wat is dit mooi! Maar beseffen we dat het ook heel anders had kunnen gaan! Toen de koning, een dictator, het sombere gezicht van Nehemia zag, had hij ook vreselijk kwaad kunnen worden en hem direct kunnen ontslaan of erger. Nehemia heeft zijn positie op het spel gezet en God heeft dat gezien en daarom heeft Hij het hart van de koning zacht gemaakt (Neh.1:8).
Nehemia reist vervolgens af naar Jeruzalem en spreekt er met het volk om tot een gezamenlijk werk te komen. We lezen in Neh.2:17-18 “ ‘ik zei tegen hen: ‘U ziet in welke ellende wij verkeren: Jeruzalem ligt in puin en de poorten zijn in vlammen opgegaan. Laten we de stadsmuur weer opbouwen, zodat we niet langer het mikpunt van spot zijn.’ Ik vertelde hun dat mijn God mij bescherming geboden had, en ook bracht ik de woorden van de koning over. ‘Laten we dan meteen met de herbouw beginnen,’ zeiden ze, en ze pakten het werk voortvarend aan.”

Het is niet vanzelfsprekend dat Nehemia zomaar aansluiting zou vinden bij het volk. Hij heeft namelijk een goede positie aan het hof van de Perzische koning verkozen boven terugkeer naar Juda! Dat weet iedereen. Hoe kan hij vertrouwen terugwinnen? Toch lukt dit hem, omdat hij zichzelf helemaal gelijk stelt met de plaatselijke gelovigen: ‘Kom, laten wij  … zodat wij niet langer het mikpunt van spot zijn ….’ Ook geeft hij zijn getuigenis hoe God met hem geweest is in het gesprek met de koning (vs.18). Het is belangrijk dat de joden in Jeruzalem zien dat hij zijn positie op het spel heeft gezet, dat hij veranderd is en van zijn aanvankelijke keuze om in Perzië te blijven afziet. Het gevolg van zijn eerlijke en nederige houding is dat het volk besluit om meteen met de bouw te beginnen. Zijn open, eerlijke en nederige houding werpt vruchten af. De volgende keer zullen we zien wat de derde fase is.

Volgende keer:
Deel 4 van de serie ‘Lessen uit Nehemia’ heeft als titel ‘Werkzaamheden organiseren‘ 

Kijk ook:
Deel 2 van de serie ‘Lessen uit Nehemia’  ‘Fase 1 in de vernieuwing van een gemeenschap: roeping’

 

 

 

 

Auteur: Gijs van den Brink
Uit: StudieBijbel Magazine


Dit is deel 3 van 6 van de serie “Lessen uit Nehemiawaar we de komende tijd een gedeelte van online zullen plaatsen. We hopen dat je hierdoor de Bijbel beter gaat begrijpen!

Bijdrage van

Marijke Diepeveen
Marijke Diepeveen is sinds 2008 een onmisbare kracht voor StudieBijbel bij het Centrum voor Bijbelonderzoek, waar ze zich inzet voor administratieve taken en algehele ondersteuning. Mede door haar toewijding en expertise is de StudieBijbel een wereldwijd succes.

Blijf geinspireeerd!

Wil jij altijd op de hoogte blijven van interessant StudieBijbel nieuws, inspirerende content en exclusieve aanbiedingen? Meld je dan nu aan voor onze nieuwsbrief!
Aanmelden Nieuwsbrief
Klantenservice
Inloggen