Antwoorden op vragen, Artikel, Hemel

Eeuwigheidszondag, is dat Bijbels?

23 november 2023 - Rieke van de Lagemaat
Op een zondag aan het eind van november wordt het in veel kerken gevierd: Eeuwigheidszondag. Een dienst waarin de gemeenteleden die in het afgelopen jaar overleden zijn herdacht worden.

De sfeer in de dienst is vaak wat beladen, ernstig. De dood is iets waar we liever niet mee te maken hebben, en al helemaal niet als het onze geliefden betreft.

Aan de andere kant kan de dienst op Eeuwigheidszondag ook een vreugdevolle dienst zijn. Het gaat immers over de eeuwigheid. Is dat niet iets waar we allemaal naar verlangen? Hopen we niet allemaal dat we in de hemel zullen komen?

Wat zegt de Bijbel over eeuwigheid? We geven je 5️⃣ gedachten mee.

1️⃣ God belooft eeuwig trouw te zijn aan de mensen die in Hem geloven, en voor hen te zorgen.

Psalm 103:17a

Maar de HEER is trouw aan wie Hem vrezen, van eeuwigheid tot eeuwigheid.

Psalm 121:7-8

De HEER behoedt je voor alle kwaad, Hij waakt over je leven, de HEER houdt de wacht over je gaan en je komen van nu tot in eeuwigheid.

2️⃣ De trouw van God gaat zelfs zo ver dat wie in God gelooft, nooit zal sterven.

Johannes 11:25-26

Maar Jezus zei: ‘Ik ben de opstanding en het leven. Wie in Mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft, en ieder die leeft en in Mij gelooft zal nooit sterven. Geloof je dat?’

1 Johannes 2:17

De wereld met haar begeerte gaat voorbij, maar wie Gods wil doet blijft tot in eeuwigheid.

Johannes 10:28-30

Ik geef ze eeuwig leven: ze zullen nooit verloren gaan en niemand zal ze uit mijn hand roven. Wat mijn Vader Mij gegeven heeft gaat alles te boven, niemand kan het uit de hand van mijn Vader roven, en de Vader en Ik zijn één.’

3️⃣ Het eeuwige leven staat in zekere zin in contrast met het aardse leven.

2 Timotheüs 4:18

De HEER zal me van alle kwaad redden en me veilig naar zijn hemels koninkrijk brengen. Hem komt de eer toe tot in alle eeuwigheid.

Romeinen 8:18

Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard.

Openbaring 7:16-17

Dan zullen ze geen honger meer lijden en geen dorst, de zon zal hen niet meer steken, de hitte hen niet bevangen. Want het lam midden voor de troon zal hen hoeden, hen naar de waterbronnen van het leven brengen. En God zal alle tranen uit hun ogen wissen.

4️⃣ De hemel is de plek waar God is.

Jeremia 23:24b

Ben Ik niet overal, in de hemel en op aarde? – spreekt de HEER.

Amos 9:6

Hij die in de hemel zijn verheven verblijf heeft gebouwd, Hij die het hemelgewelf op de aarde laat rusten, Hij die het water van de zee bijeenroept en het uitstort over de aarde – zijn naam is HEER.

5️⃣ Hoe het eeuwige leven met God er precies uit zal zien weten we niet. Paulus geeft ons een klein voorproefje van de wederkomst van Christus en het leven daarna:

1 Thessalonicenzen 4:16-17

Wanneer het signaal gegeven wordt, de aartsengel zijn stem verheft en de bazuin van God weerklinkt, zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen eerst de doden die Christus toebehoren opstaan, en daarna zullen wij, die nog in leven zijn, samen met hen op de wolken worden weggevoerd en gaan we in de lucht de Heer tegemoet. Dan zullen we altijd bij Hem zijn.

Zie jij uit naar de eeuwigheid?

Meer lezen? Download dan onze gratis StudieBijbel app!

Bijdrage van

Rieke van de Lagemaat

Blijf geinspireeerd!

Wil jij altijd op de hoogte blijven van interessant StudieBijbel nieuws, inspirerende content en exclusieve aanbiedingen? Meld je dan nu aan voor onze nieuwsbrief!
Aanmelden Nieuwsbrief
Klantenservice
Inloggen