Artikel, Corona

Een derde van alle water vergiftigd

8 september 2020 - drs. G. (Gijs) van den Brink
Deel 5 van 6 van het thema ‘Lessen uit Openbaring 8 door Gijs van den Brink

Bij de derde bazuin die geblazen wordt in Openbaring 8 wordt een derde van het water op aarde ondrinkbaar (vs.10-11). Johannes ziet een grote vurige bal uit de hemel vallen. De vurige bal is een astēr, wat naast een ster ook een planeet of een komeet kan aanduiden. De ‘ster’ draagt de naam Alsem, in het Grieks Apsinthos. Het verwijst naar een kruid dat apsintalsem heet, en dat een bijzonder giftige vloeistof bevat, apsint. De ramp zorgt ervoor dat een derde van het water in de wereld ondrinkbaar wordt. Een derde deel van het zoete water is vergiftigd en heeft een dodelijk effect op hen die het drinken.

Bij de vierde bazuin wordt de zon met maan en sterren getroffen, wat tot gevolg heeft dat een derde van de aarde donker wordt of dat de hele aarde voor een derde minder licht ontvangt (vs.12). Dat laatste is nog ernstiger. In het eerste geval is er sprake van een permanente zonsverduistering, in het tweede van een verlies van kracht van de zon. 

Hoe het ook zij, de bedoeling van dit vers is wel duidelijk. Er zal een angstaanjagende verstoring zijn van zon en sterren die duisternis veroorzaakt. Door dit oordeel moet nog één keer duidelijk worden dat de wereld niet op zichzelf kan bestaan, maar afhankelijk is van haar Schepper.

Volgende keer: westerse vooruitgangsgeloof en corona crisis.

Kijk ook: Deel 4 van 6 van het thema ‘Lessen uit Openbaring 8  ’: Ecologische rampen als oordelen

Auteur: Gijs van den Brink
Uit: StudieBijbel Magazine


Dit is deel 5 van 6 beknopte blog over het thema “Lessen uit Openbaring 8” uit StudieBijbel Magazine, waar we de komende tijd een gedeelte van online zullen plaatsen. We hopen dat je hierdoor de Bijbel beter gaat begrijpen!


Download de Studiebijbel App GRATIS via Play Store of  App StoreVoer deze aanmeldcode (BLOGCVB2020) in om 45 dagen GRATIS toegang te hebben tot het StudieBijbel Salomo-pakket (het meest uitgebreide pakket).

Bijdrage van

drs. G. (Gijs) van den Brink
Sinds 1981 als redacteur en auteur werkzaam aan een commentarenserie bekend onder de naam “Studiebijbel”. Eerst bij IDR in Soest, vanaf 1998 bij het “Centrum voor Bijbelonderzoek” (CVB) in Doorn. Van 1996 tot 2015 redacteur NT van het kwartaalblad voor evangelische theologische bezinning “Soteria”. Sinds 2007 hoofdredacteur van het theologisch kwartaaltijdschrift “Studiebijbel magazine”. Van 2010-2011 redactielid van Tussenruimte, tijdschrift voor interculturele theologie.

Blijf geinspireeerd!

Wil jij altijd op de hoogte blijven van interessant StudieBijbel nieuws, inspirerende content en exclusieve aanbiedingen? Meld je dan nu aan voor onze nieuwsbrief!
Aanmelden Nieuwsbrief
Klantenservice
Inloggen