Artikel, Hemel

De onzichtbare hemel

28 september 2017 - drs. G. (Gijs) van den Brink

 

Wat openbaart het Nieuwe Testament ons over de onzichtbare hemel?

In de Hebreeënbrief wordt gezegd dat Jezus ‘de hemelen is doorgegaan’ (Heb.4:14), dat hij ‘hoog boven de hemelen verheven is’ (Heb.7:26) en ook dat hij ‘plaatsgenomen heeft aan de rechterzijde van de troon van Gods majesteit’ (Heb.8:1).
Er wordt dus onderscheid gemaakt tussen de hemelen die de Here Jezus is doorgegaan en de hemel waar God woont. Er is dus in de hemel verschil is tussen hemel en hemel.

Dit wordt helemaal duidelijk in de brief aan de Efeziërs. Hier lezen we verschillende malen over meerdere hemelen. Bijvoorbeeld in Efeziërs 4:10, waar over Jezus Christus wordt gezegd: ‘Hij, die nedergedaald is, Hij is het ook die is opgevaren, ver boven alle hemelen…’.
Tegelijkertijd lezen we in Efeziërs 1:20 dat God de Here Jezus heeft opgewekt uit de doden en Hem gezet heeft aan Zijn rechterhand in de hemelen.

Maar er wordt hier nog meer duidelijk, namelijk dat de onzichtbare hemelen zich uitstrekken tot aan de aarde. We zien dat aan twee zaken. Ten eerste lezen we dat er zich in de hemelen ook boze machten bevinden die ‘wereld­beheersers van deze duisternis’ worden genoemd (Ef.6:12). Efeziërs 2:2 lokaliseert deze kwade machten in de lucht. We lezen daar namelijk over `de overste van de macht der lucht, … de geest die thans werkzaam is in de kinderen der ongehoorzaamheid’. Deze boze geesten bevinden zich dus in de lucht, in de hemel die direct aan de aarde raakt.

Ten tweede lezen we dat de Gemeente op aarde zich tegelijkertijd ook ‘in de hemelen’ bevindt. Efeziërs 2:5-6 zegt namelijk dat God ons heeft ‘levend gemaakt met Christus’, dat Hij ons met Hem heeft opgewekt en dat Hij ‘ons mede een plaats heeft gegeven in de hemelen’.

Samenvattend kunnen we zeggen dat het begrip hemelen in de brief aan de Efeziërs spreekt over de geestelijke wereld, die onzichtbaar is voor onze natuurlijke zintuigen (vgl. 2Kor. 4:18), maar die toch lokaal gedacht wordt. Zij strekt zich uit vanaf de aarde tot aan de troon van God.

Auteur: Gijs van den Brink
Uit: StudieBijbel Magazine


Dit is een beknopte versie van een artikel uit StudieBijbel Magazine, waar we de komende tijd wekelijks een gedeelte van online zullen plaatsen. We hopen dat je hierdoor meer verdieping in de Bijbel zult ervaren!

Bijdrage van

drs. G. (Gijs) van den Brink
Sinds 1981 als redacteur en auteur werkzaam aan een commentarenserie bekend onder de naam “Studiebijbel”. Eerst bij IDR in Soest, vanaf 1998 bij het “Centrum voor Bijbelonderzoek” (CVB) in Doorn. Van 1996 tot 2015 redacteur NT van het kwartaalblad voor evangelische theologische bezinning “Soteria”. Sinds 2007 hoofdredacteur van het theologisch kwartaaltijdschrift “Studiebijbel magazine”. Van 2010-2011 redactielid van Tussenruimte, tijdschrift voor interculturele theologie.

Blijf geinspireeerd!

Wil jij altijd op de hoogte blijven van interessant StudieBijbel nieuws, inspirerende content en exclusieve aanbiedingen? Meld je dan nu aan voor onze nieuwsbrief!
Aanmelden Nieuwsbrief
Klantenservice
Inloggen