Artikel, Lessen uit Hooglied

De grote waarde van het huwelijk

29 december 2021 - drs. G. (Gijs) van den Brink
Deel 2 van 7 van het thema ‘Lessen uit Hooglied’ door Gijs van den Brink

We willen vandaag eerst de hoofdpersonen in de liefdesaffaire van Hooglied beschrijven. Er zijn drie hoofdpersonen. Een bruidegom, een herderinnetje als bruid (1:6) en de dochters of meisjes van Jeruzalem.
In de eerste plaats is er de bruidegom. Er zijn meerdere aanwijzingen dat het bij de bruidegom om Salomo zelf gaat. Dit blijkt vooral uit de beschrijving van de bruidsstoet. “Wie is zij, die daar komt uit de woestijn als een zuil van rook, in een wolk van wierook en mirre, in een geur van kostbare kruiden? Kijk! Salomo’s draagstoel, omringd door zestig helden uit de keurtroepen van Israël” (3:6-7).
De tweede hoofdpersoon is de bruid. Ze wordt in 7:1[SV 6:13] een Sulammitische genoemd, een meisje uit Sulam. De plaatsnaam Sulam wordt ook wel als Solam of Sunem geschreven. Sunem bevindt zich waarschijnlijk in Galilea, dichtbij de Libanon en de Karmel (4:8; 7:5-6[SV 4-5]). De bruid is een herderin uit deze omgeving.
De derde hoofdpersoon in het Hooglied zijn de meisjes van Jeruzalem. Zij reageren vaak op de liefde tussen de koning en de bruid. Zij worden ook zelf aangesproken (in 2:7; 3:5; 5:8; 8:4). Door het hele boek heen wisselen de drie sprekers elkaar af, de koning, het herdersmeisje en de meisjes van Jeruzalem. Het boek is een lied dat door drie partijen wordt gezongen. Soms is niet duidelijk wie aan het woord is, maar meestal wel.

En in 6:8-9 wordt de bruid vergeleken met zestig koninginnen en tachtig bijvrouwen. Dit is voor ons wat minder makkelijk te begrijpen. Hoe kan een man met een harem van 140 vrouwen zijn liefde voor één meisje zo verheffen boven de andere vrouwen alsof het zijn enige liefde is? We concluderen dat Salomo’s liefde voor het herderinnetje de enige echte liefdesrelatie is die hij ooit ervaren heeft. De andere vrouwen hoorden bij zijn koninklijke status en hij was voor het merendeel om politieke redenen met hen gehuwd.
Het is opmerkelijk dat de geliefde in Hooglied een onbekende herderin is.
De Bijbelse norm is een huwelijk (monogame relatie) tussen één man en één vrouw (Gen.2:24). Allerlei personen als Abraham, Jakob, David en Salomo hadden meerdere vrouwen. Toch wordt hun keuze meestal op indirecte wijze afgekeurd door te wijzen op de vele gezinsproblemen die er waren (Gen.16; 2Sam.13-20). Ook de vele huwelijken van Salomo veroorzaakten allerlei ellende, met name door de afgoderij (1Kon.11).
In het geval van Hooglied hebben we dus een boek dat te midden van de praktijk van polygamie de grote waarde beschrijft van de relatie tussen één man en één vrouw.

Volgende keer: Deel 3 van de serie ‘Lessen uit Hooglied’ heeft als titel ‘Twee verliefde mensen ontmoeten elkaar’

Kijk ook: Deel 1 van 7 uit het thema ‘Lessen uit Hooglied’ Seksuele voorlichting in de Bijbel?

Auteur: Gijs van den Brink
Uit: StudieBijbel Magazine


Dit is deel 2 van 7 uit het thema “Lessen uit Hooglied” waar we de komende tijd een gedeelte van online zullen plaatsen. We hopen dat je hierdoor de Bijbel beter gaat begrijpen!


Download de Studiebijbel App GRATIS via Play Store of  App StoreVoer deze aanmeldcode (BLOGCVB2021) in om 45 dagen GRATIS toegang te hebben tot het StudieBijbel Salomo-pakket (het meest uitgebreide pakket).

Bijdrage van

drs. G. (Gijs) van den Brink
Sinds 1981 als redacteur en auteur werkzaam aan een commentarenserie bekend onder de naam “Studiebijbel”. Eerst bij IDR in Soest, vanaf 1998 bij het “Centrum voor Bijbelonderzoek” (CVB) in Doorn. Van 1996 tot 2015 redacteur NT van het kwartaalblad voor evangelische theologische bezinning “Soteria”. Sinds 2007 hoofdredacteur van het theologisch kwartaaltijdschrift “Studiebijbel magazine”. Van 2010-2011 redactielid van Tussenruimte, tijdschrift voor interculturele theologie.

Blijf geinspireeerd!

Wil jij altijd op de hoogte blijven van interessant StudieBijbel nieuws, inspirerende content en exclusieve aanbiedingen? Meld je dan nu aan voor onze nieuwsbrief!
Aanmelden Nieuwsbrief
Klantenservice
Inloggen