Artikel, Lessen over Pasen-opstanding-bevrijding

Bevrijding van de macht van de zonde (deel 1)

7 juni 2023 - drs. G. (Gijs) van den Brink
Deel 5 van 6 van het thema ‘over Pasen-opstanding-bevrijding’  door Gijs van den Brink

Door de opstanding van Jezus en de gave van de heilige Geest kunnen wij bevrijd worden van de macht van de zonde. We spraken eerder al over bevrijding van egoïsme en angst. Maar er zijn veel meer machten waarvan wij bevrijd kunnen en moeten worden.
Al in de de 4e eeuw circuleerde er een lijst van zondemachten die een mens kunnen beheersen. Deze werd in eerste instantie opgesteld door de monnik Euagrios, geboren in Pontus in noord Turkije aan de Zwarte Zee. Later moest hij vluchten en kwam in Egypte terecht. Zijn lijst is tot op de dag van vandaag bekend onder de naam ‘hoofdzonden’.

Wij kunnen en moeten bevrijd worden van hoogmoed (superbia), ijdelheid.
Het verlangen om belangrijker of aantrekkelijker te zijn dan je bent. Je wilt de waarheid over jezelf niet horen. Je leeft liever in de leugen. Je hebt een grotere liefde voor jezelf en je lichaam dan voor God. Het bekendste voorbeeld over hoogmoed is de val van engel Lucifer, die duivel werd.

Wij kunnen en moeten bevrijd worden van hebzucht (avaritia). Het verlangen naar macht, geld, rijkdom en meer bezittingen, terwijl je het prima vindt dat een ander die niet heeft.
De misdaden die hieruit voortkomen zijn verraad, omkoping en diefstal.
Je gebruikt hiervoor zelfs geweld en manipulatie. Alleen de Geest van God kan een mens bevrijden van deze ziekmakende en alles kapotmakende hebzucht.

Wij kunnen en moeten bevrijd van lust en wellust (luxuria). Het verlangen naar seks en seksuele beleving krijgt een enorme aandacht in onze wereld. Seks wordt gezien als iets waar iedereen recht op heeft. Elke dag horen we via de media hoe dit uit de hand loopt. Hoe mannen zich aan vrouwen vergrijpen. Zowel binnen als buiten het huwelijk. De seksduivel heeft enorm grote invloed in onze samenleving.
Deze zonde maakt mensen diep ongelukkig. De heilige Geest kan je hiervan bevrijden, God kan je gelukkig maken. Hemels geluk geeft hij. En zoals je weet, in de hemel is geen seks meer (Mat.22:30). Hemels geluk is niet afhankelijk seks. Jeremia, Jezus en Paulus waren ongehuwd, maar niets wijst erop dat zij ongelukkig waren.

Wij kunnen en moeten bevrijd worden van jaloezie (invidia), afgunst. Je bent niet tevreden met wie je bent. Je wilt een ander zijn. Dat is op zich prima. Maar hoe ga je daar komen? Velen gaan de persoon op wie ze jaloers zijn zwart maken, naar beneden halen, slecht over hem of haar spreken. Om zo te proberen gelijk te worden aan de persoon op wie je jaloers bent?
Maar door een ander naar beneden te halen, kom je zelf niet omhoog. Het is een zonde om zo te denken en te doen. En zonde maakt dat je verder van God komt en nog ongelukkiger wordt.
Hiervan kun je bevrijd worden door Jezus Christus, als je Hem de leiding over je leven geeft. Alleen God kan ons het ware en eeuwige geluk geven.

Auteur: Gijs van den Brink

Dit is deel 5 van 6 van de serie “over Pasen-opstanding-bevrijding” waar we de komende tijd een gedeelte van online zullen plaatsen. We hopen dat je hierdoor de Bijbel beter gaat begrijpen!

Bijdrage van

drs. G. (Gijs) van den Brink
Sinds 1981 als redacteur en auteur werkzaam aan een commentarenserie bekend onder de naam “Studiebijbel”. Eerst bij IDR in Soest, vanaf 1998 bij het “Centrum voor Bijbelonderzoek” (CVB) in Doorn. Van 1996 tot 2015 redacteur NT van het kwartaalblad voor evangelische theologische bezinning “Soteria”. Sinds 2007 hoofdredacteur van het theologisch kwartaaltijdschrift “Studiebijbel magazine”. Van 2010-2011 redactielid van Tussenruimte, tijdschrift voor interculturele theologie.

Blijf geinspireeerd!

Wil jij altijd op de hoogte blijven van interessant StudieBijbel nieuws, inspirerende content en exclusieve aanbiedingen? Meld je dan nu aan voor onze nieuwsbrief!
Aanmelden Nieuwsbrief
Klantenservice
Inloggen