Antwoorden op vragen, Artikel

Wat is volgens christenen Gods bedoeling met het huwelijk (deel 2)

1 december 2021 - drs. G. (Gijs) van den Brink
Deel 12-2 van 12 van het thema ‘Antwoorden op vragen’ door Gijs van den Brink

De vorige keer zei u dat God man en vrouw heeft geschapen om 1. samen te werken, 2. om samen God te dienen en 3. om samen kinderen te krijgen.
Zijn er nog meer kenmerken van een christelijk huwelijk?

Zeker, we kunnen hier nog twee belangrijke kenmerken aan toevoegen.

In de eerste plaats is een huwelijk een relatie van liefde en trouw. De wereld om ons heen heeft het meestal alleen over liefde. De Bijbel spreekt over liefde en trouw. In Spr.3:3 staat Mogen liefde en trouw je nooit verlaten, wind ze om je hals, schrijf ze in je hart.

Liefde en trouw zijn onscheidbaar voor God en zijn het cement van de relatie. God is liefdevol en trouw aan zijn bruid, de gemeente. Zo verwacht hij ook van ons dat we trouw zijn aan onze man of vrouw.

Maar een christelijk huwelijk is meer!!

Een huwelijk van christenen is een getuigenis van de liefde van God.
Dat lezen we in Efez. 5:32  Het geheimenis [van het huwelijk] is groot, maar ik spreek met het oog op Christus en op de gemeente.

Als je het in je leven voortdurend van God verwacht, zal je huwelijk een getuigenis zijn van de liefde van Jezus Christus. En dan zullen ook vele anderen hierdoor gezegend worden.

Een huwelijk van christenen wordt gekenmerkt door: 1. Liefde en trouw en 2. Getuigen van de liefde van Jezus Christus.
Deze kenmerken zijn van nature niet bij ons aanwezig. Integendeel, natuurlijke gevoelens zijn meestal egoïstisch.
Trouw en echte liefde bewerkt de heilige Geest in ons.
Aan hoe wij met onze vrouw of man omgaan kunnen anderen zien dat wij Jezus dienen.

Vader en moeder zijn beide priesters en voorgangers in hun gezin.
Het gezin is een even geestelijke zaak als de kerk.
Elk huwelijk en elk gezin dat niet beseft dat ze kleinste vorm van de kerk is, mist zijn doel.
Het huwelijk en het gezin zijn bedoeld als een plaats om God te dienen.

Volgende keer: Deel 1 van de serie  ‘Lessen uit Hooglied’ heeft als titel ‘Seksuele voorlichting in de Bijbel?’

Kijk ook: Deel 12-1 van het thema ‘Antwoorden op vragen Wat is volgens christenen Gods bedoeling met het huwelijk (deel 1)’

Auteur: Gijs van den Brink
Uit: StudieBijbel Magazine


Dit is deel 12-2 van 12 uit het thema “Antwoorden op vragen’ waar we de komende tijd een gedeelte van online zullen plaatsen. We hopen dat je hierdoor de Bijbel beter gaat begrijpen!


Download de Studiebijbel App GRATIS via Play Store of  App StoreVoer deze aanmeldcode (BLOGCVB2021) in om 45 dagen GRATIS toegang te hebben tot het StudieBijbel Salomo-pakket (het meest uitgebreide pakket).

Bijdrage van

drs. G. (Gijs) van den Brink
Sinds 1981 als redacteur en auteur werkzaam aan een commentarenserie bekend onder de naam “Studiebijbel”. Eerst bij IDR in Soest, vanaf 1998 bij het “Centrum voor Bijbelonderzoek” (CVB) in Doorn. Van 1996 tot 2015 redacteur NT van het kwartaalblad voor evangelische theologische bezinning “Soteria”. Sinds 2007 hoofdredacteur van het theologisch kwartaaltijdschrift “Studiebijbel magazine”. Van 2010-2011 redactielid van Tussenruimte, tijdschrift voor interculturele theologie.

Blijf geinspireeerd!

Wil jij altijd op de hoogte blijven van interessant StudieBijbel nieuws, inspirerende content en exclusieve aanbiedingen? Meld je dan nu aan voor onze nieuwsbrief!
Aanmelden Nieuwsbrief
Klantenservice
Inloggen