Antwoorden op vragen, Artikel

Wat is volgens christenen Gods bedoeling met het huwelijk (deel 1)

17 november 2021 - drs. G. (Gijs) van den Brink
Deel 12-1 van 12 van het thema ‘Antwoorden op vragen’ door Gijs van den Brink

In de Bijbel wordt de gemeente de bruid of de vrouw van God genoemd. (Ef.5) Een huwelijk van een man en een vrouw is een afspiegeling van Gods relatie met ons.

Hoe meer je begrijpt van jouw relatie, jouw verbond met God, hoe beter begrijp je het huwelijk.

1. In de eerste plaats zijn man en vrouw geschapen om samen te werken.

In Gen.2:15 staat: ‘God, de HEER, bracht de mens in de tuin van Eden, om die te bewerken’. En dan zegt God in Gen.2:18 Het is niet goed dat de mens alleen is, ik zal een helper voor hem maken die bij hem past.
Dus man en vrouw zijn door God geschapen om samen te werken in de tuin als collega’s!

Ook na de zondeval blijft dit zo. Het verschil tussen mannenwerk en vrouwenwerk is niet door God gemaakt maar door mensen. Als je samen een werkverdeling overlegt als man en vrouw is natuurlijk prima.
Maar de meeste culturen hebben hier patronen van gemaakt, en zijn gaan voorschrijven wat mannenwerk en wat vrouwenwerk is. En dat leidt altijd tot onderdrukking van de vrouw.
Gods bedoeling is dat man en vrouw samenwerken om hun dagelijks brood te verdienen, om te kunnen leven.

In de Bijbel lezen we in het boek Spreuken hoofdstuk 31 over de ideale echtgenote. Het is een vrouw die voor haar man geluk brengt. En dan lees je dat deze vrouw werk doet dat je niet zou verwachten.
Zij koopt akkers en land en plant een wijngaard (vs.16).
Zij importeert voedsel uit het buitenland (vs.14). Het gaat hier blijkbaar om een groot huisgezin met veel knechten en dienaressen.
Man en vrouw werken samen voor inkomen en onderhoud van het gezin.

2. In de tweede plaats zijn man en vrouw geschapen om kinderen te krijgen en voor kinderen te zorgen.
Het is een misverstand dat dit een wet of een gebod zou zijn, zoals sommigen denken.
Kinderen krijgen is geen opdracht. Kinderen krijgen is een zegen! We lezen dit duidelijk in Gen.1:28 waar staat ‘En God zegende hen en God sprak tot hen: Wees vruchtbaar en wordt talrijk.’

3. In de derde plaats zijn een man en zijn vrouw geroepen om samen God te dienen. Jezus heeft ons de opdracht gegeven om aan alle mensen Zijn boodschap bekend te maken.
We lezen in 1Kor.9:5 dat Petrus en ook de andere apostelen samen met hun vrouwen reisden om het Evangelie te verkondigen (1Kor.9:5).
Nu zijn wij niet allemaal zendelingen, maar elke vader en moeder is wel geroepen om een pastor en priester te zijn voor zijn gezin.

Volgende keer: Deel 12-2 van de serie  ‘Antwoorden op vragen’ heeft als titel ‘Wat is volgens christenen Gods bedoeling met het huwelijk (deel 2) ‘

Kijk ook: Deel 11 van 12 van het thema ‘Antwoorden op vragen Wat is in de Bijbel de definitie van een gelukkig mens?

Auteur: Gijs van den Brink
Uit: StudieBijbel Magazine


Dit is deel 12-1 van 12 uit het thema “Antwoorden op vragen’ waar we de komende tijd een gedeelte van online zullen plaatsen. We hopen dat je hierdoor de Bijbel beter gaat begrijpen!


Download de Studiebijbel App GRATIS via Play Store of  App StoreVoer deze aanmeldcode (BLOGCVB2021) in om 45 dagen GRATIS toegang te hebben tot het StudieBijbel Salomo-pakket (het meest uitgebreide pakket).

Bijdrage van

drs. G. (Gijs) van den Brink
Sinds 1981 als redacteur en auteur werkzaam aan een commentarenserie bekend onder de naam “Studiebijbel”. Eerst bij IDR in Soest, vanaf 1998 bij het “Centrum voor Bijbelonderzoek” (CVB) in Doorn. Van 1996 tot 2015 redacteur NT van het kwartaalblad voor evangelische theologische bezinning “Soteria”. Sinds 2007 hoofdredacteur van het theologisch kwartaaltijdschrift “Studiebijbel magazine”. Van 2010-2011 redactielid van Tussenruimte, tijdschrift voor interculturele theologie.

Blijf geinspireeerd!

Wil jij altijd op de hoogte blijven van interessant StudieBijbel nieuws, inspirerende content en exclusieve aanbiedingen? Meld je dan nu aan voor onze nieuwsbrief!
Aanmelden Nieuwsbrief
Klantenservice
Inloggen