Antwoorden op vragen, Artikel

Hoe kan ik er zeker van zijn dat de Bijbel niet verdraaid is?

8 september 2021 - drs. G. (Gijs) van den Brink
Deel 7 van 12 van het thema ‘Antwoorden op vragen’ door Gijs van den Brink

Christenen kijken heel anders naar het heilige boek als joden en moslims.
Voor joden en moslims is het heilige boek als een wetboek. Elke tekst in een wetboek is even belangrijk. Zo lezen joden en moslims elke regel in hun heilige boek als een goddelijke wet.

Nu staan er wel wetten in de Bijbel, maar de Bijbel is geen wetboek, de Bijbel is een geschiedenisboek. Hierin staat alles wat God op aarde heeft gedaan en in de toekomst nog gaat doen. Wij noemen dat heilsgeschiedenis.

Hij heeft de wereld en de mensen geschapen. Hij heeft het laten regenen in de dagen van Noach, zodat een watervloed de hele aarde bedekte. Hij heeft het volk Israël bevrijd uit Egypte.
Hij is in de persoon van Jezus naar de aarde gekomen. Hij heeft Jezus opgewekt uit de dood.
En Hij zal straks terugkomen naar de aarde. Dan zal Hij een nieuwe hemel en een nieuwe aarde maken.

Maar de Bijbel is meer dan geschiedenis. De Bijbel geeft ook uitleg wat het betekent wat God doet. Een voorbeeld: Jezus heeft geleefd en is gestorven. Dat is geschiedenis.
Maar de Bijbel geeft ook de uitleg. Hij is gestorven voor onze zonden.
Die uitleg noemen wij “openbaring”. Goddelijke openbaring. Die openbaring is Gods boodschap voor ons. De Bijbel bevat dus geschiedenis en uitleg, boodschap.

En de tekst van de Bijbel is enorm betrouwbaar overgeleverd. Alles werd opgeschreven in de tijd dat het gebeurde. Dat geldt voor Mozes en de profeten in OT en ook voor de apostelen in het NT.
En er is geen enkel boek uit de oudheid waarvan zoveel handschriften/manuscripten bewaard zijn als van het NT. Van de meeste boeken uit de oudheid tijd zijn 1 of 2 handschriften bewaard. Van het NT zijn ongeveer 5000 handschriften met stukken tekst bewaard gebleven!!
De tekst van de Bijbel is zeer betrouwbaar. Maar het gaat over gebeurtenissen die 2000 tot 4000 jaar geleden zijn opgeschreven. En bij het lezen van geschiedenis uit de oudheid blijven altijd veel vragen onbeantwoord. Dat is ook bij de Bijbel zo. En dat is helemaal niet erg. Want het gaat om de boodschap.

Jezus is het levende Woord van God. Hij is God en Mens tegelijk. De Bijbel is het geschreven Woord van God. De Bijbel is ook 100% menselijk en 100% goddelijk.

Het menselijke in de Bijbel is de geschiedenis. Het goddelijke van de Bijbel is de boodschap. En die boodschap is heel helder. Elk woord in de Bijbel, in de originele Hebreeuwse en Griekse tekst, is door Gods Geest geïnspireerd, ingeblazen. Dat staat in 1Tim.3:16.

Wat is nu de boodschap van God voor de mensen? Die boodschap is voor mensen in verschillende tijden in de geschiedenis verschillend. Die was voor Adam en Eva anders dan voor Noach of voor Israël.
Wij leven in de tijd tussen de hemelvaart en de wederkomst van Jezus.
De boodschap voor ons is dat Jezus het Koninkrijk van God naar de aarde heeft gebracht en dat Hij door zijn dood onze zonden op zich heeft genomen.
Wij moeten doen wat Jezus ons heeft gevraagd en Zijn boodschap aan alle volkeren in de wereld verkondigen.

Volgende keer: Deel 8 van de serie  ‘Antwoorden op vragen’ heeft als titel Wat is het verschil tussen waterdoop en doop in de heilige Geest?

Kijk ook: Deel 6 van 12 van het thema Antwoorden op vragen’Wat zegt de bijbel over de waarde en positie van vrouwen?

Auteur: Gijs van den Brink
Uit: StudieBijbel Magazine


Dit is deel 7 van 12 uit het thema “Antwoorden op vragen’ waar we de komende tijd een gedeelte van online zullen plaatsen. We hopen dat je hierdoor de Bijbel beter gaat begrijpen!


Download de Studiebijbel App GRATIS via Play Store of  App StoreVoer deze aanmeldcode (BLOGCVB2021) in om 45 dagen GRATIS toegang te hebben tot het StudieBijbel Salomo-pakket (het meest uitgebreide pakket).

Bijdrage van

drs. G. (Gijs) van den Brink
Sinds 1981 als redacteur en auteur werkzaam aan een commentarenserie bekend onder de naam “Studiebijbel”. Eerst bij IDR in Soest, vanaf 1998 bij het “Centrum voor Bijbelonderzoek” (CVB) in Doorn. Van 1996 tot 2015 redacteur NT van het kwartaalblad voor evangelische theologische bezinning “Soteria”. Sinds 2007 hoofdredacteur van het theologisch kwartaaltijdschrift “Studiebijbel magazine”. Van 2010-2011 redactielid van Tussenruimte, tijdschrift voor interculturele theologie.

Blijf geinspireeerd!

Wil jij altijd op de hoogte blijven van interessant StudieBijbel nieuws, inspirerende content en exclusieve aanbiedingen? Meld je dan nu aan voor onze nieuwsbrief!
Aanmelden Nieuwsbrief
Klantenservice
Inloggen